Mercedes-Benz

Servisná zmluva

Servisná zmluva

Bez hotovosti a bez účtu

Kladiete si otázku, ako si môžete pre vaše vozidlo zabezpečiť kompletný servis s elimináciou všetkých prevádzkových rizík? Upriamte pozornosť na optimálne riešenie, ktorým je Servisná zmluva. Práve tá vám poskytne istotu perfektného servisu vášho vozidla a úplne vylúči akékoľvek riziká ďalších nákladov na výmenu, či opravu agregátov a ostatných náhradných dielov.

Vaše výhody a istoty

 • pevný mesačný poplatok určený individuálne podľa dohodnutého ročného počtu km a času trvania zmluvy
 • optimálna údržba vozidla
 • vylúčenie rizika nákladov za nepredpokladané opravy
 • možnosť kalkulácie do budúcnosti

Servisná zmluva je určená pre všetky druhy vozidiel a štandardná ponuka obsahuje tri varianty servisných zmlúv, ktoré je možné individuálne variovať podľa požiadaviek každého klienta.

Servisno-zmluvná karta

Vyberte si správnu kartu.

Za akúkoľvek službu, ktorú potrebujete, môžete rýchlo a ľahko zaplatiť vašou servisnou zmluvnou kartou. Ak vaše vozidlo potrebuje službu, stačí ukázať vašu kartu v akejkoľvek servisnej filiálke Mercedes-Benz doma alebo v zahraničí a naši experti vám s radosťou pomôžu. Karta je automaticky poskytovaná služba a obdržíte ju zadarmo hneď po tom, ako s nami podpíšete servisnú zmluvu. Platí len pre vozidlo zobrazené na karte, vďaka čomu máte istotu, že nebude v prípade straty zneužitá.

Podrobnosti

Podrobnosti servisnej zmluvy

Servisná zmluva je určená pre všetky druhy vozidiel a štandardná ponuka obsahuje tri varianty servisných zmlúv, ktoré je možné individuálne variovať podľa požiadaviek každého klienta.

Servisná zmluva Compact M

 • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov
 • Predĺžená záruka na motor po dobu trvania zmluvy (skriňa motora, kľukový mechanizmus, rozvody, čerpadlo chladiacej kvapaliny)

Servisná zmluva Compact plus M

 • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov
 • Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných dielov, akými sú brzdové kotúče, brzdové platničky, klinový remeň, gumičky stieračov
 • Predĺžená záruka na motor po dobu trvania zmluvy (skriňa motora, kľukový mechanizmus, rozvody, čerpadlo chladiacej kvapaliny)

Servisná zmluva Excellent

 • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov
 • Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných dielov (napr.: brzdy, tlmiče, výfuk atď.)
 • Opravy porúch spôsobených chybou materiálu alebo výrobnou chybou, po uplynutí záruky poskytovanej výrobcom vozidla
 • Pokrytie nákladov na výmenu agregátov vozidla, pokiaľ nie je možná oprava

Kontakt:

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava

Ing. Ondrej Gazda
Tel.: 02 / 4929 4954
E-mail: servisne.zmluvy@daimler.com