Mercedes-Benz

Servis hotline a asistencia v prípade nehody

Naše štandardy vysokej kvality, inovatívna technológia Mercedes-Benz a najmodernejšie bezpečnostné systémy slúžia jednému účelu - prevencii nehôd. No napriek tomu vám pred auto môže skočiť divé zviera, do skla naraziť kameň a karoséria môže byť poškodená smolou alebo inými ľuďmi - nehody sa stávajú aj tým najskúsenejším šoférom.

Je dobré vedieť, že si v takom prípade môžete vybrať z komplexnej škály dostupných služieb od Mercedes-Benz, vďaka ktorým zostanete nielen v pohybe, ale aj v pohode v prípade nehody. Mysleli sme na všetko. Od servisnej hotline cez záruku mobility po profesionálny opravný servis.

Nehoda - a čo teraz?

• Krok 1: Oblečte si reflexnú vestu, zabezpečte miesto nehody a poskytnite prvú pomoc.

• Krok 2: Ohláste nehodu záchranným službám alebo polícii (ak je to nevyhnutné).

• Krok 3: Zapíšte si informácie o nehode do záznamu o nehode.

• Krok 4: Odfotografujte všetky vozidlá a miesto nehody.

• Krok 5: Zavolajte servis hotline Mercedes-Benz na čísle 00800 1 777 7777*, popíšte rozsah škôd a pripravte si doklady o vašom vozidle. Mercedes-Benz pomoc v prípade nehody zariadi presun vášho vozidla do najbližšej filiálky Mercedes-Benz, zaistí vám vašu mobilitu a postará sa o vyrovnanie v rámci vašej poistky.