Mercedes-Benz

Financovanie formou finančného lízingu

Finančný leasing je jeden z možných finančných produktov v prípade, že sa chcete po ukončení leasingovej zmluvy stať vlastníkom vozidla. Určite si dobu trvania zmluvy a s ňou spojené mesačné splátky s pevnou úrokovou sadzbou. Bez ohľadu na to, pre ktorý model financovania sa rozhodnete – vždy si zachováte plnú kontrolu nad výdavkami. Produkt je možné vždy doplniť o výhodné poistenie.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre financovanie formou finančného lízingu?
  • Flexibilná akontácia: Je na vás, akú výšku akontácie si zvolíte.
  • Bez obmedzenia kilometrov: Počet najazdených kilometrov počas doby financovania nie je obmedzený.
  • Transparentné náklady: Vždy jazdíte na najnovšom modeli Mercedes-Benz. Vďaka našim priaznivým podmienkam je to možné.

Prehľad lízingových produktov

Štandardné financovanie

Financujte vozidlo podľa svojho želania s pevnou úrokovou sadzbou počas celej doby financovania a v rovnakých mesačných splátkach. Budete mať jasný základ pre vašu kalkuláciu od samého začiatku.
Vaše výhody:
  • Flexibilná akontácia
  • Bez obmedzenia kilometrov
  • Transparentné náklady
  • Na konci zmluvného obdobia sa stávate vlastníkom vozidla

Financovanie so zostatkovou cenou

Financujte svoje vozidlo s pevnou úrokovou sadzbou a s nízkymi mesačnými splátkami. Na konci doby financovania vozidlo odkúpite poslednou splátkou, a to bez viazanosti kapitálu.
Vaše výhody:
  • Flexibilná akontácia a flexibilné doby splatnosti
  • Znížené mesačné splátky
  • Na konci zmluvného obdobia sa stávate vlastníkom vozidla