Mercedes-Benz
Martina Chomová
Asistentka popredajných služieb
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 905 621 795
m.chomova@motor-car.sk
Zuzana Kukurová
Asistent predaja
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 917 839 805
z.kukurova@motor-car.sk
Niko Šoltés
Zapožičiavanie vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 905 411 583
n.soltes@motor-car.sk
Róbert Mitro
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 998 272
r.mitro@motor-car.sk
Ladislav Holop
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 213
l.holop@motor-car.sk
Tomáš Ristvej
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 908 377 954
t.ristvej@motor-car.sk
Martin Záhorský
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 500 244
m.zahorsky@motor-car.sk
Maroš Brna
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 500 191
m.brna@motor-car.sk
Dávid Kucirka
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 301
d.kucirka@motor-car.sk
Dušana Skalošová
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 766 209
d.skalosova@motor-car.sk
Viliam Košara
Predajca úžitkových vozidiel
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 903 618 300
v.kosara@motor-car.sk
Dominik Drotár
Servisný poradca
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 500 248
d.drotar@motor-car.sk
Jazyky: English
Norbert Jakab
Servisný poradca
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 226
n.jakab@motor-car.sk
Ján Lietava
Servisný poradca
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 320
j.lietava@motor-car.sk
Csaba Pósa
Garančný technik
Tel.: +421917 700 500
Mobile: +421 918 424 225
c.posa@motor-car.sk
Ladislav Schimpl
Garančný technik
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 917 092 319
l.schimpl@motor-car.sk
Patrícia Vargová
Asistentka riaditeľa, marketing
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 766 193
p.vargova@motor-car.sk
Štefan Jászai
Predaj náhradných dielov
Tel.: +421917 700 500
Mobile: +421 918 424 297
s.jaszai@motor-car.sk
Róbert Méder
Predaj náhradných dielov
Tel.: +421917 700 500
Mobile: +421 918 424 257
r.meder@motor-car.sk
Richard Butkovský
Poistné udalosti
Tel.: +421917 700 500
Mobile: +421 918 424 224
r.butkovsky@motor-car.sk
Ing. Roman Sedlaček
Poistné udalosti
Tel.: +421917 700 500
Mobile: +421 918 424 298
r.sedlacek@motor-car.sk
Alexander Fircák
Vedúci centra poistných udalostí
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 915 732 042
a.fircak@motor-car.sk
Ľubica Kobetičová
Leasingový špecialista
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 500 242
l.kobeticova@motor-car.sk
Ing. Sebastián Nagy
Produktový expert
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 760 426
s.nagy@motor-car.sk
Valéria Roštárová
Asistentka popredajných služieb
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 915 754 365
v.rostarova@motor-car.sk
Viliam Samec
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 905 412 381
v.samec@motor-car.sk
Peter Tresa
Predaj náhradných dielov
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 907 638 152
P.Tresa@motor-car.sk
Peter Zelenák
Vedúci predaja náhradných dielov
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 258
p.zelenak@motor-car.sk
Pavel Červenko
Predaj náhradných dielov
Tel.: +421 917 700 500
Mobile: +421 918 424 093
p.cervenko@motor-car.sk